• Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego

XVI Półmaraton Unisławski – trwają zgłoszenia zawodników

(0 głosów)
Napisał 
on 25/04/2019
Urząd Gminy Unisław Urząd Gminy Unisław Marek Chojnacki

Trwają zgłoszenia zawodników na organizowany XVI Półmaraton Unisławski oraz bieg towarzyszący na dystansie 10 km - Dziesiątkę Unisławską w dniu 22 czerwca 2019 r. 

XIV Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix w Biegach Długodystansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będą siódmym z kolei biegiem w tegorocznej edycji cyklu Grand Prix.

Biegi odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21.097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie poprzez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta).

Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10.000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta).

Trasy biegów posiadają atest PZLA.

Trasa biegów (hiperłącze - https://maphub.net/Marek/trasa-polmaratonu-i-dziesiatki) 

Prawo startu w półmaratonie mają tylko osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone
w regulaminie zawodów, natomiast w biegu na dystansie 10 km dopuszcza się udział osób
w wieku 16-18 lat, wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w biegu.

Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://zapisy.sts-timing.pl/464/ do dnia 18 czerwca 2019 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany.
Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 250 osób, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 350 osób (decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty startowej).

Opłaty startowe:

Dystans

Wysokości opłaty startowej
uzależniona jest od terminu zgłoszenia do biegów
oraz dokonania opłaty

 

do 30 kwietnia 2019

od 01 maja do 22 maja
2019

od 23 maja
do 18 czerwca
2019

w dniu biegu
- 22 czerwca 2019

XVI Półmaraton Unisławski
i Dziesiątka Unisławska

30 zł

40 zł

50 zł

100 zł

 

Podczas rejestracji uczestnik biegu ma możliwość zamówienia do pakietu startowego dodatkowo pamiątkowej koszulki technicznej z nadrukiem, w wysokości 25 zł, które należy uiścić wraz z opłatą startową.

Zwolnienie z opłaty startowej:

  1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z uiszczenia opłaty startowej.

  2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone
    w roku 1949 i starsze).

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 - 9:15.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

- dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

- dowód uiszczenia opłaty startowej (jeżeli zawodnik nie znajduje się na liście osób z potwierdzona płatnością).

 

 

 

Galeria

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

    

Nadleśnictwo Gniewkowo