Wydrukuj tę stronę

TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz

(0 głosów)
Napisał 
on 08/06/2019
      T eam Spirit
      K arol Pytel - Prezes
      K obiety - piękne i ambitne 
      F aceci - młode wilki i stare wygi
 
      K oleżeńscy
   3 O  lat świętujemy
      L enc Janusz - człowiek instytucja
      E energiczni
      J edyni tacy
      A matorscy zawodowcy
      R ozbiegani
      Z wycięzcy
 
      B iegamy, bo lubimy
      Y ellow and green
      D ziadek Angiel - wzór
      G rześ Maczyński - ikona
      O dważni 
      S zybcy
      Z zasadami
      C zarny koń...
      Z espołowi