b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Aktualności

Bieg sztafetowy Bydgoszcz/Toruń - Grudziądz z okazji 70. urodzin Bronisława Malinowskiego

(0 głosów)
Napisane przez 
on 13/05/2021

W ramach obchodów Roku Bronisława Malinowskiego w Kujawsko-Pomorskiem

Sztafety uczczą pamięć Bronka

Dokładnie 4 czerwca 2021 roku mija 70. rocznica urodzin Bronisława Malinowskiego – mistrza i wicemistrza olimpijskiego w biegu na 3000 m z przeszkodami.  Z tej okazji Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje bieg sztafetowy, prowadzący z dwóch stolic Regionu – Bydgoszczy i Torunia do Grudziądza. Zapraszamy zespoły biegaczy do udziału w tej niecodziennej imprezie sportowej.

Start sztafet zaplanowano 4 czerwca na rynku Starego Fordonu w Bydgoszczy (godz. 9.45) oraz na Placu Teatralnym przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (o 9.00). Kolumny biegaczy połączą się w Chełmnie, przebiegając odpowiednio 35 (Bydgoszcz – Chełmno) i 45 km (Toruń – Chełmno). Następnie połączone siły sztafet ruszą wzdłuż prawego brzegu Wisły przez Górne Wymiary, Szynych do Grudziądza. Metę zaplanowano na stadionie GKS Olimpia – macierzystego klubu Bronisława Malinowskiego. Biegacze są tam spodziewani około 17.00     

- Po sukcesie organizacyjnym i promocyjnym sztafety Bydgoszcz/Toruń – Puck z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem postanowiliśmy uczcić 70. rocznicę urodzin Bronka Malinowskiego kolejnym biegiem masowym w formie sztafet – mówi Piotr Całbecki, Marszałek Województwa. – Zapraszam biegaczy z regionu do udziału w tej imprezie wpisującej się w obchody Roku Bronisława Maliowskiego.

Zapraszamy do udziału maksymalnie 8-osobowe zespoły sztafetowe (kluby sportowe, grupy nieformalne). Udział w imprezie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę startową, a na mecie medal za ukończenie zawodów. Po biegu do dyspozycji zawodników będą szatnie i sanitariaty na obiektach GKS Olimpia oraz posiłek regeneracyjny. Organizator zapewnia również transport drużyn z Grudziądza na miejsce startu – do Bydgoszczy i Torunia.

Zapisy wyłącznie w formie elektronicznej w linku poniżej:

https://zapisy.sts-timing.pl/733/

Szczegółowy regulamin imprezy poniżej artykułu.

Organizacja Biegu Sztafetowego Bydgoszcz/Toruń – Grudziądz to jedno z szeregu zaplanowanych działań w ramach Roku Bronisława Malinowskiego – jubileuszu ustanowionego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Już 24 maja przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu otwarta zostanie wystawa plenerowa „Być jak Bronek” prezentująca 16 fotogramów związanych z najważniejszymi momentami kariery sportowej Mistrza i Wicemistrza Olimpijskiego w biegu na 3000 m  z przeszkodami. Samorząd Województwa wspiera ponadto następujące inicjatywy:

- współorganizacja półmaratonu Grudziądz – Rulewo (rodzinna miejscowość Bronisława Malinowskiego) – sierpień
- produkcja filmu biograficznego o Bronisławie Malinowskim
- wykonanie muralu Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu
- przygotowanie wystawy stałej „Biegnij, Bronek biegnij…” w Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu. 

W obchody wpisany jest również cykl biegów o Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w Inowrocławiu, Piotrkowie Kujawskim, Unisławiu, Żninie, Brześciu Kujawskim, Lipnie, Rypinie, Lubiewie, Grudziądzu, Tucholi i Gniewkowie.

 

REGULAMIN IMPREZY

~ SZTAFETA BIEGOWA BYDGOSZCZ/TORUŃ - GRUDZIĄDZ ~

Z okazji 70 rocznicy urodzin Bronisława Malinowskiego

 1. CELE IMPREZY
 2. Uczczenie 70 rocznicy urodzin Bronisława Malinowskiego
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. ORGANIZATOR IMPREZY
 2. Organizatorem imprezy jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, organizator wykonawczy TK Janina Kurkowska.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
 2. Data:4 czerwca 2021 rok
 3. Godzina startu:4 czerwca  2021, 9:00/9:45.

Linia startu będzie usytuowana przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz na rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy.

 1. Przebieg trasy: BYDGOSZCZ/TORUŃ, ŁUBIANKA, UNISŁAW ,CHEŁMNO,GRUDZIĄDZ
 2. Meta: Stadion Miejski w Grudziądzu ok. godz.17:00
 3. Dystans: około 76 km

 

 1. UCZESTNICTWO I OPIS IMPREZY
 2. W SZTAFECIE prawo startu mają wyłącznie te osoby, które do dnia rozgrywania imprezy ukończą 18 lat.
 3. Uczestnicy biegu zgłaszają się poprzez elektroniczny formularz zapisowy. Zobowiązani są do zorganizowania się w ośmioosobowe zespoły tworzące sztafetę. Przy rejestracji należy podać nazwę zgłaszanej sztafety. Każdego uczestnika sztafety należy zgłosić indywidualnie.
 4. W jednym momencie na trasie przebywa 10-15 osób (po jednej z każdego klubu).
 5. Zaplanowane odcinki
  BYDGOSZCZ - CHEŁMNO ok. 35 km
  TORUŃ - CHEŁMNO ok. 45 km
  CHEŁMNO - GRUDZIĄDZ ok. 31 km
 6. W ramach danego odcinka zmiany dokonywane są w wyznaczonych miejscach przez organizatora lub w wyniku zaistniałej potrzeby.
 7. Uczestnicy – poszczególne sztafety wybierają swoich przedstawiciel na poszczególne odcinki trasy
 8. Po zakończonej sztafecie Organizator zapewnia transport uczestnikom do miejsca startu .
 9. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów oraz podpisać oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19.
 10. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. okolicznościowy numer startowy i agrafki. Biuro zawodów czynne będzie na 1,5h przed startem.
 11. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 12. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania wybranego biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 15. Uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 16. Bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są biec w zwartej grupie. Przed zawodnikami będzie jechał oznakowany samochód. Za zawodnikami kartka i oznakowany samochód techniczny
 17. Organizator zapewnia w pakiecie każdemu uczestnikowi dedykowana  koszulkę , numer startowy, buff oraz pamiątkowy medal na mecie
 18. Każdy z startujących zawodników otrzyma ciepły posiłek na końcu zawodów.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania „dzikiej karty” dla jednego zespołu.
 20. Pierwszeństwo w sztafetach będą miały drużyny z „Kujaw i Pomorza”.
 21. Do udziału w sztafecie zgłosić się mogą tylko zespoły sztafetowe. Brak możliwości indywidualnych zapisów.
 22. Bieg sztafetowy nie ma charakteru rywalizacji, liczy się udział.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
 3. Limit uczestników w biegu wynosi 105 osób. 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „SZTAFECIE BIEGOWEJ BYDGOSZCZ/TORUŃ GRUDZIĄDZ” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w SZTAFECIE. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Podczas biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „SZTAFETA BIEGOWA BYDGOSZCZ/TORUŃ GRUDZIĄDZ”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator

 

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

c    

Nadleśnictwo Gniewkowo