• Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tegoroczny cykl będzie się więc składał z 12 biegów. Zapisy regulaminu Grand Prix 2013 pozostają bez zmian, tzn. warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 7 biegów oraz obecność na liście startowej biegu finałowego. W klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma 7 najlepszych czasów uzyskanych w zawodach przeliczana wg współczynników z regulaminu.

 

Strona 80 z 80

Galeria

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

    

Nadleśnictwo Gniewkowo