b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Gniewkowo (10 km) Finał Cyklu XXVII Bieg im. Rodziny Milewskich

XXVII BIEG IM. RODZINY MILEWSKICH

(0 głosów)
Napisane przez 
on 09/09/2021

 

Zapraszamy do udziału w biegu :-)

Szczegóły na plakacie!

Poniżej link do zapisów

LINK TUTAJ

 

REGULAMIN

XXVII  Biegu na 10 km RODZINY MILEWSKICH

07-11-2021

ROJEWO - GNIEWKOWO

                                  

X FINAŁ GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-

POMORSKIEGO W BIEGACH DŁUGODYSTANSOWYCH

 

 

  1. CEL ZAWODÓW

* popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej

* popularyzacja biegów masowych

* zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu

* promocja Gmin Gniewkowo i Rojewo

 

  1. ORGANIZATORZY

* Urząd Miejski Gniewkowo

* Gmina Rojewo

* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

* Towarzystwo Gimnastyczne „ Sokół” w Gniewkowie

* Urząd Marszałkowski w Toruniu

* Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani

 

  1. TERMIN I MIEJSCE

TERMIN: Zawody odbędą się 07.11. 2021. (niedziela) godz. 12.00

 

BIURO ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa nr.2 w Gniewkowie,

ul. Dworcowa 11

START: Rojewo  w  godz. 12.00 ( okolice hali sportowej )

META:  Rynek w Gniewkowie

 

DYSTANS: 10 km nawierzchnia asfalt  

OZNAKOWANIE: oznakowany każdy kilometr

LIMIT CZASU: limit wynosi 1,5 godz. Osoby, które ukończą bieg po limicie czasu nie będą klasyfikowane.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania  i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

  1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

9:00 - otwarcie biura zawodów Szkoła Podstawowa nr.2 w Gniewkowie, ul. Dworcowa 11

11:00 - zamknięcie listy startowej biegu

12:00 - start ostry Rojewo ( okolice hali sportowej )

13:50 - oficjalne zakończenie w  Szkoła Podstawowa nr.2 Gniewkowie, ul. Dworcowa 11 ( hala sportowa )

13:50 - wręczanie nagród za XXVII Bieg im. Rodziny Milewskich  

14:30 – dekoracja X Finału Grand Prix Województwa Kujawsko–Pomorskiego w biegach długodystansowych    

16:00 - zamknięcie zawodów

 

  1. UCZESTNICTWO

W biegu startować mogą wszyscy chętni, którzy:

* dokonają zgłoszenia i opłaty do dnia 17.10. 2021 - opłata 30 zł

* po terminie 17.10.2021 - opłata 40 zł

 

* w dniu biegu opłat i zgłoszeń nie przyjmujemy

 

*za uczestnika Biegu uważa się osobę, która wypełniła i przesłała Formularz Rejestracyjny oraz dokonała Opłaty Rejestracyjnej. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej .

* po uiszczeniu opłaty organizator zamieści zawodnika na liście z potwierdzoną opłatą .

 

* okażą przy pobieraniu numeru startowego dokument tożsamości ze zdjęciem

* ukończyli 18 rok życia, możliwość uczestnictwa w biegu mają również osoby w wieku   16-18 lat, które przedstawią pozwolenie na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i numerem pesel. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność  rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

* zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego zdolności do udziału w biegach długodystansowych, lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność

 * w ramach opłaty: nr. startowy, szatnie z natryskiem, ciepły posiłek, napoje oraz pamiątkowy medal za udział w biegu oraz upominki od sponsorów .

* termin zgłoszeń do 05.11.2021 lub po wyczerpaniu listy zgłoszonych (opłaconych) listy startowe będą zamknięte

* LIMIT 250 zawodników 

* opłata startowa nie podlega zwrotowi

UWAGA

XXVII  Bieg na 10 km  im. Rodziny Milewskich zaliczany jest do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wszystkie informacje wraz z aktualną klasyfikacją cyklu i regulaminem znajdują się na stronie Grand Prix: http://www.zdrowozabiegani.pl

Zawodnicy sklasyfikowani w Grand Prix 2019 objęci są 5-złotową ulgą z kwoty wpisowego, natomiast 10 zł ulgi przysługuje tym, którzy ukończyli Grand Prix w 2019 i wirtualny cykl w 2020 roku.

 

  1. KATEGORIE WIEKOWE

K - 0  16- 18 lat     M -0  16- 18 lat

K - 1  19- 29 lat     M -1   19- 29 lat

K - 2  30-39  lat     M -2   30- 39 lat

K - 3  40- 49 lat     M -3   40-49 lat

K - 4  50- 59 lat     M -4   50 -59 lat

K - 5  60-69  lat     M -5   60 -69 lat( KATEGORIA  IM. JANUSZA PILICHOWSKIEGO )

K - 6  70 +    lat     M -6   70 -79 lat

                               M -7   80 +

 

 

        

  1. NAGRODY

* w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III

zawodnicy otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe

* puchary za  I miejsca  mieszkańców Gminy Gniewkowa i Gminy Rojewo (kobieta , mężczyzna )

* za zajęcie miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają puchary( statuetki)

* obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania

* nagroda dla najstarszej i najstarszego biegaczki , biegacza

* specjalne nagrody ufundowane przez Rodzinę śp. Janusza Pilichowskiego w kat. M-60-69

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

* biegi odbędą się przy ograniczonym ruchu kołowym

* uczestnicy  zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu

* zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Pożarnej i Policji

* wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych  wypadków

* organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych

* organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji XXVII  Biegu Rodziny Milewskich .

* organizatorzy po biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz gorący posiłek

* szatnie i natryski na obiekcie Gimnazjum

* organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu

 

Artur Woźniak:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

c    

Nadleśnictwo Gniewkowo